Vi erbjuder säkerhet genom kunskap, ett brett koncept med nytänkande,

kostnadseffektiva och praktiska utbildningar som gör din vardag tryggare.

VÅRA UTBILDNINGSPAKET

CRITICAL MINUTES

Denna instegsutbildning ger er kunskapen ni behöver för att kunna klara er under de kritiska minuterna vid en konflikt eller överfallssituation tills det att hjälp anländer.

Läs mer..

BUSINESS TRAVEL SECURITY

Detta är en utbildning för företag och myndigheter som ger optimala förutsättningar för nyckelpersonal att genomföra tjänsteresor till länder med instabilt säkerhetsläge.

Läs mer..

DIGNITARY SELF PROTECTION

Utbildningen vänder sig till företag och myndigheter där nyckelpersonal lever med eller tillfället exponeras för särskilda hotbilder mot sig själva eller sin familj.

Läs mer..

Söker du efter friskvård för dig och dina medarbetare?

Vår sammarbetspartner Krav Maga Nordic erbjuder träning utformad utifrån verklighetens behov av självförsvar och funktionell fysisk förmåga. Polis, militär och livvakter var den ursprungliga målgruppen, nu kan även ni ta del av samma effektiva träning.

Läs mer..