Välkommen till 

PERSONSÄKERHETSSKOLAN 

Vi erbjuder säkerhet genom kunskap, ett brett koncept med nytänkande, kostnadseffektiva och praktiska utbildningar som gör din vardag tryggare.

 

CRITICAL MINUTES

Denna instegsutbildning ger er kunskapen ni behöver för att kunna klara er under de kritiska minuterna vid en konflikt eller överfallssituation tills det att hjälp anländer.


Läs mer

BUSINESS TRAVEL SECURITY

Detta är en utbildning för företag och myndigheter som ger optimala förutsättningar för nyckelpersonal att genomföra tjänsteresor till länder med instabilt säkerhetsläge.


Läs mer

DIGNITARY SELF PROTECTION

Utbildningen vänder sig till företag och myndigheter där nyckelpersonal lever med eller tillfälligt exponeras för särskilda hotbilder mot sig själva eller sina familjemedlemmar.


Läs mer

Utbildningar som bygger en tryggare vardag

Vår viktigaste drivkraft är att sprida kunskap som ger trygghet, säkerhet och räddar liv. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi fått uppleva hur vanliga människor med rätt kunskap löst svåra och farliga situationer som andra trodde var omöjliga. Därför tror vi att kunskap är grunden för att skapa säkerhet både i yrkeslivet och privat.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss