Vi erbjuder säkerhet genom kunskap, ett brett koncept med nytänkande,

kostnadseffektiva och praktiska utbildningar som gör din vardag tryggare.

CRITICAL MINUTES

Denna instegsutbildning ger er kunskapen ni behöver för att kunna klara er under de kritiska minuterna vid en konflikt eller överfallssituation tills det att hjälp anländer.


Läs mer

BUSINESS TRAVEL SECURITY

Detta är en utbildning för företag och myndigheter som ger optimala förutsättningar för nyckelpersonal att genomföra tjänsteresor till länder med instabilt säkerhetsläge.


Läs mer

DIGNITARY SELF PROTECTION

Utbildningen vänder sig till företag och myndigheter där nyckelpersonal lever med eller tillfälligt exponeras för särskilda hotbilder mot sig själva eller sina familjemedlemmar.


Läs mer